3.93. Rzucono kamień z prędkością początkową 10 m/s pionowo do góry. Wyso kość s[m] , jaką osiągnie kamień po t sekundach, określona jest w przybliżeniu funkcją S(t) = 10t – 5t ^ 2 . Jaką maksymalną wysokość osiągnie ten kamień?

3.93. Rzucono kamień z prędkością początkową 10 m/s pionowo do góry. Wyso kość s[m] , jaką osiągnie kamień po t sekundach, określona jest w przybliżeniu funkcją S(t) = 10t – 5t ^ 2 . Jaką maksymalną wysokość osiągnie ten kamień?