3.96. Liczbę 18 przedstaw w sześcianów była najmniejsza. p ostaci sumy dwóch takich składników, aby suma ich

3.96. Liczbę 18 przedstaw w sześcianów była najmniejsza. p ostaci sumy dwóch takich składników, aby suma ich