3.99. Z prostokątnego arkusza tektury o wymiarach 20 cm * 30 cm odcięto w ro gach kwadraty, których boki mają długość x cm. Następnie po zagięciu powstałych brzegów zbudowano prostopadłościenne (otwarte) pudełko, jak na rysunku poniżej. wzór funkcji opisującej a) Wyznacz pole powierzchni bocznej tego pu dełka w zależności od długości boku wyciętego kwadratu; podaj dziedzi nę tej funkcji. b) Dla jakiej długości x pole powierzch ni bocznej pudełka jest największe z możliwych? Oblicz to pole.

3.99. Z prostokątnego arkusza tektury o wymiarach 20 cm * 30 cm odcięto w ro gach kwadraty, których boki mają długość x cm. Następnie po zagięciu powstałych brzegów zbudowano prostopadłościenne (otwarte) pudełko, jak na rysunku poniżej. wzór funkcji opisującej a) Wyznacz pole powierzchni bocznej tego pu dełka w zależności od długości boku wyciętego kwadratu; podaj dziedzi nę tej funkcji. b) Dla jakiej długości x pole powierzch ni bocznej pudełka jest największe z możliwych? Oblicz to pole.