3. Współczynnik kierunkowy występujący we liniowej f, której wykres przedsta wzorze funkcji wiony jest A. C. – 3/2 – 2/3 obok, jest równy: B. 3/2 D. 1

3. Współczynnik kierunkowy występujący we liniowej f, której wykres przedsta wzorze funkcji wiony jest A. C. – 3/2 – 2/3 obok, jest równy: B. 3/2 D. 1