30. Dana jest funkcja liniowa f(x) = – 6x – b . b = 3 a) Dla mi układu współrzędnych. b) wyznacz współrzędne punktów przecięcia się wykresu tej funkcji z osia jakich wartości b miejsce zerowe funkcji f jest liczbą mniejszą od -2?

 30. Dana jest funkcja liniowa f(x) = – 6x – b . b = 3 a) Dla mi układu współrzędnych. b) wyznacz współrzędne punktów przecięcia się wykresu tej funkcji z osia jakich wartości b miejsce zerowe funkcji f jest liczbą mniejszą od -2?