31. Wyznacz wszystkie wartości m, f(x) = 3m – (2m – 14) * x jest: a) rosnąca dla których funkcja liniowa b) malejąca c) stała

31. Wyznacz wszystkie wartości m, f(x) = 3m – (2m – 14) * x jest: a) rosnąca dla których funkcja liniowa b) malejąca c) stała