35. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej n większej od 1 para liczb (- 1, 1) spet nia równanie x/(n + 1) + y/(n – 1) = 2/(n ^ 2 – 1) z dwiema niewiadomymi xiy. х

35. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej n większej od 1 para liczb (- 1, 1) spet nia równanie x/(n + 1) + y/(n – 1) = 2/(n ^ 2 – 1) z dwiema niewiadomymi xiy. х