...

4.102. Oblicz długość boku kwadratu wiedząc, że różnica promieni: okręgu opi- 2 sanego na tym kwadracie i okręgu wpisanego w ten kwadrat – jest równa

4.102. Oblicz długość boku kwadratu wiedząc, że różnica promieni: okręgu opi- 2 sanego na tym kwadracie i okręgu wpisanego w ten kwadrat – jest równa

Zobacz!