4.129. Poniższy diagram przedstawia, ile osób jest w klasie Illc oraz ile spośród nich uczy się poszczególnych języków obcych: języka angielskiego (A), języka niemieckie go (N) i języka francuskiego (F). Wiadomo, że każda osoba z tej klasy uczy się co naj mniej jednego języka obcego. Z klasy lilc wybrano losowo jedną osobę. Ile zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniu, że wybrana osoba: a) uczy się jednocześnie wszystkich wymienionych je zyków b) uczy się języka niemieckiego lub francuskiego c) nie uczy się języka niemieckiego d) uczy się co najmniej dwóch języków e) uczy się języka angielskiego i nie uczy się języka francuskiego f) nie uczy się języka niemieckiego lub nie uczy się je zyka francuskiego? Zapisz te zdarzenia za pomocą zdarzen A, F, N N.

 4.129. Poniższy diagram przedstawia, ile osób jest w klasie Illc oraz ile spośród nich uczy się poszczególnych języków obcych: języka angielskiego (A), języka niemieckie go (N) i języka francuskiego (F). Wiadomo, że każda osoba z tej klasy uczy się co naj mniej jednego języka obcego. Z klasy lilc wybrano losowo jedną osobę. Ile zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniu, że wybrana osoba: a) uczy się jednocześnie wszystkich wymienionych je zyków b) uczy się języka niemieckiego lub francuskiego c) nie uczy się języka niemieckiego d) uczy się co najmniej dwóch języków e) uczy się języka angielskiego i nie uczy się języka francuskiego f) nie uczy się języka niemieckiego lub nie uczy się je zyka francuskiego? Zapisz te zdarzenia za pomocą zdarzen A, F, N N. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz