4.13. Dany jest wzór funkcji liniowej. Naszkicuj wykres tej funkcji. Skorzystaj z fak tu, że do wykresu funkcji f(x) = ax + b należą punkty o współrzędnych: (0,b) oraz (1, a+b) . a) f(x) = – 2x + 3 d) f(x) = – 4

 4.13. Dany jest wzór funkcji liniowej. Naszkicuj wykres tej funkcji. Skorzystaj z fak tu, że do wykresu funkcji f(x) = ax + b należą punkty o współrzędnych: (0,b) oraz (1, a+b) . a) f(x) = – 2x + 3 d) f(x) = – 4