4.130. W klasie Illd jest 18 dziewcząt i 14 chłopców, z których 22 osoby uczęszczają na koło chemiczne lub kolo biologiczne jak na diagramie ponizej. Z tej klasy wybrano losowo jedna osobę. Niech zdarzenia A, B, C, D oznaczają odpowiednio zdarzenia: A- wybrana osoba chodzi na koło chemiczne B-wybrana osoba chodzi na koło biologiczne C-wybrana osoba jest chłopcem D-wybrana osoba jest dziewczyną. lle zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniom: a) AUC b D cap(A cup B) c) C cap B d) A^ prime cup B^ prime Opisz słownie powyższe zdarzenia. e) A^ prime cap B^ prime cap D f) A cap(C cup D)? CA D 4 4 5 7 2 1 3 | В 2

4.130. W klasie Illd jest 18 dziewcząt i 14 chłopców, z których 22 osoby uczęszczają na koło chemiczne lub kolo biologiczne jak na diagramie ponizej. Z tej klasy wybrano losowo jedna osobę. Niech zdarzenia A, B, C, D oznaczają odpowiednio zdarzenia: A- wybrana osoba chodzi na koło chemiczne B-wybrana osoba chodzi na koło biologiczne C-wybrana osoba jest chłopcem D-wybrana osoba jest dziewczyną. lle zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniom: a) AUC b D cap(A cup B) c) C cap B d) A^ prime cup B^ prime Opisz słownie powyższe zdarzenia. e) A^ prime cap B^ prime cap D f) A cap(C cup D)? CA D 4 4 5 7 2 1 3 | В 2 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz