4.131. Doświadczenie losowe polega na jednokrotnym rzucie dwiema sześcien nymi kostkami do gry: czarną i zieloną. Ile jest takich wyników doświadczenia, dla których suma oczek na obu kostkach jest podzielna przez 3? Zadanie to możemy rozwiązać, wykorzystując poniższa tabelkę. W pierwszym Wierszu tej tabelki wpisujemy liczby oczek, jakie mogą wypaść na zielonej kost ce, a w pierwszej kolumnie od lewej – liczby oczek, które mogą wypaść na czarnej kostce. W pozostałych polach wpisujemy sumy oczek odpowiadające poszczegól nym wynikom doświadczenia. 8 A N 4 8 2 7 5 1 F Illc Na koniec liczymy pola, na których występują liczby podzielne przez 3: jest ich 12 Postępując analogicznie, oblicz, ile jest możliwych wyników tego doświadczenia, dla których iloczyn oczek na obu kostkach jest nie większy niż 12

4.131. Doświadczenie losowe polega na jednokrotnym rzucie dwiema sześcien nymi kostkami do gry: czarną i zieloną. Ile jest takich wyników doświadczenia, dla których suma oczek na obu kostkach jest podzielna przez 3? Zadanie to możemy rozwiązać, wykorzystując poniższa tabelkę. W pierwszym Wierszu tej tabelki wpisujemy liczby oczek, jakie mogą wypaść na zielonej kost ce, a w pierwszej kolumnie od lewej – liczby oczek, które mogą wypaść na czarnej kostce. W pozostałych polach wpisujemy sumy oczek odpowiadające poszczegól nym wynikom doświadczenia. 8 A N 4 8 2 7 5 1 F Illc

Na koniec liczymy pola, na których występują liczby podzielne przez 3: jest ich 12 Postępując analogicznie, oblicz, ile jest możliwych wyników tego doświadczenia, dla których iloczyn oczek na obu kostkach jest nie większy niż 12

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz