4.132. Ze zbioru 1,2,3,4,5\ ) losujemy dwa razy po jednej liczbie. Oblicz, ile zda rzen elementarnych sprzyja zdarzeniu A – suma wylosowanych liczb jest liczbą pa rzystą, jeśli: a) losujemy ze zwracaniem b) losujemy bez zwracania.

4.132. Ze zbioru 1,2,3,4,5\ ) losujemy dwa razy po jednej liczbie. Oblicz, ile zda rzen elementarnych sprzyja zdarzeniu A – suma wylosowanych liczb jest liczbą pa rzystą, jeśli: a) losujemy ze zwracaniem b) losujemy bez zwracania.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz