4.133. Ze zbioru \ 0,1,2,3,4,5,6\ losujemy dwa razy po jednej liczbie. Oblicz, ile zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniu A- iloczyn wylosowanych liczb jest liczba podzielną przez 2 i przez 3, j jeśli a) losujemy bez zwracania b) losujemy ze zwracaniem.

4.133. Ze zbioru \ 0,1,2,3,4,5,6\ losujemy dwa razy po jednej liczbie. Oblicz, ile zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniu A- iloczyn wylosowanych liczb jest liczba podzielną przez 2 i przez 3, j jeśli a) losujemy bez zwracania b) losujemy ze zwracaniem.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz