4.14. Na rysunku b) f(x) = 4x + 2 e) f(x) = (- 10x + 6)/2 c) f(x) = 3 f) f(x) = (9x – 3)/3 poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej y = ax + b . Wiedząc, że do wykresu funkcji należą punkty (0, b) oraz (1, a + b) napisz wzór tej funkcji. a) b) c) AY +3 +2 3 2 +1 -3- 4 x d) e) -4 -3 -2 -3 2 10 f) -4 + + X -4-3 2 4 X 2 ter

4.14. Na rysunku b) f(x) = 4x + 2 e) f(x) = (- 10x + 6)/2 c) f(x) = 3 f) f(x) = (9x – 3)/3 poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej y = ax + b . Wiedząc, że do wykresu funkcji należą punkty (0, b) oraz (1, a + b) napisz wzór tej funkcji. a) b) c) AY +3 +2 3 2 +1 -3- 4 x d) e) -4 -3 -2 -3 2 10 f) -4 + + X -4-3 2 4 X 2 ter