4.15. Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że do jej wykresu należą punkty AiB , a) A(0, – 2) , B(5, 3) c) A(0, 54) , B(- 18, 0) e) A(sqrt(3), 6), B(0, 2sqrt(3)) b) A(0, 8) B(- 2, 2) d) A(18, – 2 1/2), B(0, – 1/4) f) A(1 – sqrt(2), 4 + sqrt(2)) ), B(0, 3) .

4.15. Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że do jej wykresu należą punkty AiB , a) A(0, – 2) , B(5, 3) c) A(0, 54) , B(- 18, 0) e) A(sqrt(3), 6), B(0, 2sqrt(3)) b) A(0, 8) B(- 2, 2) d) A(18, – 2 1/2), B(0, – 1/4) f) A(1 – sqrt(2), 4 + sqrt(2)) ), B(0, 3) .