4.155. Rzucamy kolejno trzy razy symetryczną monetą. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) orzeł wypadnie co najwyżej raz b) reszka wypadnie co najmniej raz d za drugim razem wypadnie orzel, a za trzecim reszka.

4.155. Rzucamy kolejno trzy razy symetryczną monetą. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) orzeł wypadnie co najwyżej raz b) reszka wypadnie co najmniej raz d za drugim razem wypadnie orzel, a za trzecim reszka.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz