4.158. Ze zbioru cyfr (5, 6, 7, 8) losujemy kolejno ze zwracaniem dwie cyfry i two rzymy liczbę dwucyfrową. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne tego doświad. czenia losowego. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) utworzona liczba jest większa od 65 b) utworzona liczba jest podzielna przez 4 suma cyfr tej liczby jest liczba pierwszą c) d) cyfra dziesiątek rózni się od cyfry jedności o 1.

4.158. Ze zbioru cyfr (5, 6, 7, 8) losujemy kolejno ze zwracaniem dwie cyfry i two rzymy liczbę dwucyfrową. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne tego doświad. czenia losowego. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) utworzona liczba jest większa od 65 b) utworzona liczba jest podzielna przez 4 suma cyfr tej liczby jest liczba pierwszą c) d) cyfra dziesiątek rózni się od cyfry jedności o 1. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz