4.16. Oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu danej funkcji liniowej z osia mi układu współrzędnych. Z a) y = 2x + 8 d) y = sqrt(3) – 3 b) y = sqrt(2) * x – 2 c) y = – pi * x + pi + 1 e) y = – (x + 2)/2 + 5 f) f) y = (2 – x)/3 – x y =

4.16. Oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu danej funkcji liniowej z osia mi układu współrzędnych. Z a) y = 2x + 8 d) y = sqrt(3) – 3 b) y = sqrt(2) * x – 2 c) y = – pi * x + pi + 1 e) y = – (x + 2)/2 + 5 f) f) y = (2 – x)/3 – x y =