4.161. Ze zbioru liczb dwucyfrowych dodatnich losujemy kolejno dwa razy ze zwra caniem jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) za pierwszym razem wylosujemy liczbę większą niż za drugim razem b) suma wylosowanych liczb będzie liczbą mniejszą od 30.

4.161. Ze zbioru liczb dwucyfrowych dodatnich losujemy kolejno dwa razy ze zwra caniem jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) za pierwszym razem wylosujemy liczbę większą niż za drugim razem b) suma wylosowanych liczb będzie liczbą mniejszą od 30. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz