4.17. Oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu danej funkcji liniowej z osia układu współrzędnych. Następnie naszkicuj wykres omów jej włas- mi ności. a) y = 1/2 * x – 4 d) y = 3/4 * x + 3 tej funkcji i c) y = – 1 f) y = (8 – 4x)/4 c) f(x) = – sqrt(2) * x + sqrt(6) f) f(x) = (2 – 4x)/2 + 2x – 1 c) y = 2sqrt(2) – sqrt(8) * x f) y = (sqrt(3) – 2) * x – sqrt(3) b) y = – 1/3 * x + 2 y = (x – 5)/5 e)

4.17. Oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu danej funkcji liniowej z osia układu współrzędnych. Następnie naszkicuj wykres omów jej włas- mi ności. a) y = 1/2 * x – 4 d) y = 3/4 * x + 3 tej funkcji i c) y = – 1 f) y = (8 – 4x)/4 c) f(x) = – sqrt(2) * x + sqrt(6) f) f(x) = (2 – 4x)/2 + 2x – 1 c) y = 2sqrt(2) – sqrt(8) * x f) y = (sqrt(3) – 2) * x – sqrt(3) b) y = – 1/3 * x + 2 y = (x – 5)/5 e)