4.176. Partię 50 sztuk towaru poddaje się kontroli w następujący sposób. Losuje się dwie sztuki i sprawdza ich jakość. Jeśli co najmniej jedna z nich jest wadliwa, to odrzuca się całą partię. W przeciwnym przypadku partia zostaje przyjęta. Co jest bar dziej prawdopodobne: odrzucenie partii zawierającej 4% sztuk wadliwych, czy przy jęcie partii zawierającej 70% sztuk wadliwych? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

4.176. Partię 50 sztuk towaru poddaje się kontroli w następujący sposób. Losuje się dwie sztuki i sprawdza ich jakość. Jeśli co najmniej jedna z nich jest wadliwa, to odrzuca się całą partię. W przeciwnym przypadku partia zostaje przyjęta. Co jest bar dziej prawdopodobne: odrzucenie partii zawierającej 4% sztuk wadliwych, czy przy jęcie partii zawierającej 70% sztuk wadliwych? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz