4.177. Partię 60 sztuk towaru poddaje się kontroli przez wylosowanie trzech sztuk i sprawdzenie ich jakości. Partię towaru odrzuca się, jeśli co najmniej jedna wyloso wana sztuka jest wadliwa. W przeciwnym przypadku partia towaru zostaje przyjęta. Co jest bardziej prawdopodobne: odrzucenie partii zawierającej 5% sztuk wadli wych, czy przyjęcie partii zawierającej 65% sztuk wadliwych?

4.177. Partię 60 sztuk towaru poddaje się kontroli przez wylosowanie trzech sztuk i sprawdzenie ich jakości. Partię towaru odrzuca się, jeśli co najmniej jedna wyloso wana sztuka jest wadliwa. W przeciwnym przypadku partia towaru zostaje przyjęta. Co jest bardziej prawdopodobne: odrzucenie partii zawierającej 5% sztuk wadli wych, czy przyjęcie partii zawierającej 65% sztuk wadliwych? 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz