4.184. w klasie IIIb, liczącej mniej niż 30 osób, jest 15 dziewcząt i pewna liczba chlopców Wybieramy dwie osoby z tej klasy. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wśród wybranych osób jest jedna dziewczynka i jeden chłopiec, jest równe 0,5. Ilu chlopców jest w tej klasie?

4.184. w klasie IIIb, liczącej mniej niż 30 osób, jest 15 dziewcząt i pewna liczba chlopców Wybieramy dwie osoby z tej klasy. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wśród wybranych osób jest jedna dziewczynka i jeden chłopiec, jest równe 0,5. Ilu chlopców jest w tej klasie?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz