...

4.190. Dane są trzy zdarzenia A, B, C parami niezależne, dla których P(ABC)-0 oraz 2P(A) = 3P(B) = 3P(C) Oblicz a) największą wartość, jaką może przyjmować prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A, BIC, b) prawdopodobieństwo zdarzenia A, dla którego prawdopodobieństwo sumy zda rzeń A, B i C przyjmuje największą wartość.

4.190. Dane są trzy zdarzenia A, B, C parami niezależne, dla których P(ABC)-0 oraz 2P(A) = 3P(B) = 3P(C) Oblicz a) największą wartość, jaką może przyjmować prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A, BIC, b) prawdopodobieństwo zdarzenia A, dla którego prawdopodobieństwo sumy zda rzeń A, B i C przyjmuje największą wartość.

Zobacz!