4.191. Symetryczna, sześcienna kostka do gry ma cyfrę 1 na jednej ścianie, cyfrę 2 na dwóch ścianach i cyfrę 3 na trzech ścianach. Wykonujemy dwukrotny rzut ta kostką i z cyfr, które otrzymaliśmy, tworzymy liczbę dwucyfrową. Narysuj drzewo dla tego doświadczenia. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) otrzymana liczba dwucyfrowa jest pierwsza b) cyfra dziesiątek otrzymanej liczby jest większa od cyfry jedności.

4.191. Symetryczna, sześcienna kostka do gry ma cyfrę 1 na jednej ścianie, cyfrę 2 na dwóch ścianach i cyfrę 3 na trzech ścianach. Wykonujemy dwukrotny rzut ta kostką i z cyfr, które otrzymaliśmy, tworzymy liczbę dwucyfrową. Narysuj drzewo dla tego doświadczenia. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) otrzymana liczba dwucyfrowa jest pierwsza b) cyfra dziesiątek otrzymanej liczby jest większa od cyfry jedności. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz