4.195. Na strzelnicy w wesołym miasteczku można wygrać wielkiego pluszowego w następujący sposób. Kupujemy 1 próbę polegającą na rzucie strzalka do krę cacej się tarczy, na której znajdują się takiej samej wielkości 4 pola czerwone, 8 pól tych7 12 pól czarnych. Jeśli strzalka trafi w pole czerwone, to wygrywamy misia; jesli w pole czarne, to przegrywamy; a jeśli w pole żółte, to powtarzamy rzut. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że kupując 1 próbe, wygramy misia w co najwyżej dwóch rzutach losowo 12 biletów do kina (na numerowane od 1 do 12 miej sca w jednym rzędzie) do 12 kopert, wśród których jest tyle samo kopert czerwo rych co niebieskich (koperty tego samego koloru traktujemy jako nierozróżnialne). lle jest możliwości:

4.195. Na strzelnicy w wesołym miasteczku można wygrać wielkiego pluszowego w następujący sposób. Kupujemy 1 próbę polegającą na rzucie strzalka do krę cacej się tarczy, na której znajdują się takiej samej wielkości 4 pola czerwone, 8 pól tych7 12 pól czarnych. Jeśli strzalka trafi w pole czerwone, to wygrywamy misia; jesli w pole czarne, to przegrywamy; a jeśli w pole żółte, to powtarzamy rzut. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że kupując 1 próbe, wygramy misia w co najwyżej dwóch rzutach losowo 12 biletów do kina (na numerowane od 1 do 12 miej sca w jednym rzędzie) do 12 kopert, wśród których jest tyle samo kopert czerwo rych co niebieskich (koperty tego samego koloru traktujemy jako nierozróżnialne). lle jest możliwości:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz