4.211. Z talii 52 kart losujemy jednocześnie cztery karty. Oblicz prawdopodobien stwo, że wśród nich są dwa króle, jeśli jeden as wiadomo, że jest wśród nich co najmniej

4.211. Z talii 52 kart losujemy jednocześnie cztery karty. Oblicz prawdopodobien stwo, że wśród nich są dwa króle, jeśli jeden as wiadomo, że jest wśród nich co najmniej

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz