4.216. Fabryka wyprodukowała ten sam model samochodu w trzech kolorach: białym, czerwonym i niebieskim Stosunek liczby wyprodukowanych samochodów odpowiednio w tych kolorach był równy 25/15 . Prawdopodobieństwo, że sa- mochód będzie miał usterki powłoki lakierniczej jest równe: dla samochodu białego 0,01, dla samochodu czerwonego 0,03 i dla samochodu niebieskiego 0,02. Spośród wyprodukowanych samochodów wybrano losowo jeden. Oblicz prawdopodobień stwo, że ten samochód będzie miał usterki powloki lakierniczej.

4.216. Fabryka wyprodukowała ten sam model samochodu w trzech kolorach: białym, czerwonym i niebieskim Stosunek liczby wyprodukowanych samochodów odpowiednio w tych kolorach był równy 25/15 . Prawdopodobieństwo, że sa- mochód będzie miał usterki powłoki lakierniczej jest równe: dla samochodu białego 0,01, dla samochodu czerwonego 0,03 i dla samochodu niebieskiego 0,02. Spośród wyprodukowanych samochodów wybrano losowo jeden. Oblicz prawdopodobień stwo, że ten samochód będzie miał usterki powloki lakierniczej.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz