4.222. W każdym z trzech pojemników znajduje się po 10 opakowań pewnego produktu, przy czym w pierwszym pojemniku jest jedno opakowanie uszkodzone, w drugim są dwa takie opakowania, a w trzecim – trzy . Mamy wylosować dwa opa kowania. Możemy to zrobić na dwa sposoby: 1) wszystkie opakowania zsypujemy do jednego pudelka i z niego losujemy jedno cześnie dwa opakowania; 2) najpierw losujemy pudełko, a następnie losujemy dwa opakowania z tego pudel ka Przy którym sposobie losowania prawdopodobieństwo wylosowania dwóch opako wań uszkodzonych jest większe?

 4.222. W każdym z trzech pojemników znajduje się po 10 opakowań pewnego produktu, przy czym w pierwszym pojemniku jest jedno opakowanie uszkodzone, w drugim są dwa takie opakowania, a w trzecim – trzy . Mamy wylosować dwa opa kowania. Możemy to zrobić na dwa sposoby: 1) wszystkie opakowania zsypujemy do jednego pudelka i z niego losujemy jedno cześnie dwa opakowania; 2) najpierw losujemy pudełko, a następnie losujemy dwa opakowania z tego pudel ka Przy którym sposobie losowania prawdopodobieństwo wylosowania dwóch opako wań uszkodzonych jest większe?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz