4.226. W pewnej firmie dwie maszyny produkują takie same detale używane do produkcji komputerów. Liczby wszystkich wyprodukowanych detali przez te maszy ny mają się do siebie jak 3:5. Pierwsza z maszyn produkuje 0,1% detali wadliwych a druga 0,06%. Z pojemnika, w którym były wszystkie detale wyprodukowane przez obie maszyny, wybrano jeden, który okazał się wadliwy. Oblicz prawdopodobien stwo, że został on wyprodukowany przez pierwszą maszynę.

4.226. W pewnej firmie dwie maszyny produkują takie same detale używane do produkcji komputerów. Liczby wszystkich wyprodukowanych detali przez te maszy ny mają się do siebie jak 3:5. Pierwsza z maszyn produkuje 0,1% detali wadliwych a druga 0,06%. Z pojemnika, w którym były wszystkie detale wyprodukowane przez obie maszyny, wybrano jeden, który okazał się wadliwy. Oblicz prawdopodobien stwo, że został on wyprodukowany przez pierwszą maszynę.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz