4.231. Dane są trzy zdarzenia A, B, C parami niezależne i takie, dla których P(A cap B cap C)=0 oraz 2P(A)=3P(B)=3P(C) . Oblicz: a) największą wartość jaką może przyjmować prawdopodobieństwo sumy zdarzen A, BiC; b) prawdopodobieństwo zdarzenia A, dla którego prawdopodobieństwo sumy zda rzen A, B i C przyjmuje największą wartość. P(B|A)=P(B|A^ prime )

4.231. Dane są trzy zdarzenia A, B, C parami niezależne i takie, dla których P(A cap B cap C)=0 oraz 2P(A)=3P(B)=3P(C) . Oblicz: a) największą wartość jaką może przyjmować prawdopodobieństwo sumy zdarzen A, BiC; b) prawdopodobieństwo zdarzenia A, dla którego prawdopodobieństwo sumy zda rzen A, B i C przyjmuje największą wartość.

P(B|A)=P(B|A^ prime ) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz