4.30. Dany jest wzór funkcji liniowej. Naszkicuj wykres tej funkcji, korzystając z in terpretacji współczynników we wzorze funkcji liniowej. a) y = 2, 5x – 3 d) y = – 2/3 * x b) y = – 2x + 1 e) y = 1/2 * x + 3 e) c) y = 3/4 * x f) y = – 4x + 6

 4.30. Dany jest wzór funkcji liniowej. Naszkicuj wykres tej funkcji, korzystając z in terpretacji współczynników we wzorze funkcji liniowej. a) y = 2, 5x – 3 d) y = – 2/3 * x b) y = – 2x + 1 e) y = 1/2 * x + 3 e) c) y = 3/4 * x f) y = – 4x + 6