4.31. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej. Podaj wzór wzorze tej funkcji, korzystając z interpretacji współczynników występujących we funkcji liniowej a) b) AY 4 -2 -1 AY -4 -3 -2 1 c) -4 3 -2 -1 4 5 X 6 -5 -4 -3 -2 -1 -4 -3 -2 -1 -2 e) 2 -1 2 -1 -1 + – 4 -2 -1 -1 o -2

4.31. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej. Podaj wzór wzorze tej funkcji, korzystając z interpretacji współczynników występujących we funkcji liniowej a) b) AY 4 -2 -1 AY -4 -3 -2 1 c) -4 3 -2 -1 4 5 X 6 -5 -4 -3 -2 -1 -4 -3 -2 -1 -2

e) 2 -1 2 -1 -1 + – 4 -2 -1 -1 o -2