4.33. Funkcja liniowa jest określona wzorem y = – 2x – 8 . a) Wyznacz współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. c) Wyznacz algebraicznie zbiór wszystkich argumentów, dla których dana funkcja przyjmuje wartości większe od 2 i sprawdź poprawność obliczeń na podstawie narysowanego wykresu. f(x)= x 3 -2.

4.33. Funkcja liniowa jest określona wzorem y = – 2x – 8 . a) Wyznacz współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. c) Wyznacz algebraicznie zbiór wszystkich argumentów, dla których dana funkcja przyjmuje wartości większe od 2 i sprawdź poprawność obliczeń na podstawie narysowanego wykresu. f(x)= x 3 -2.