4.43. Wykres funkcji liniowej y = (4k ^ 2 – 12k + 9) * x – 6 przechodzi tylko ćwiartkę układu współrzędnych. Oblicz k. przez III i IV

4.43. Wykres funkcji liniowej y = (4k ^ 2 – 12k + 9) * x – 6 przechodzi tylko ćwiartkę układu współrzędnych. Oblicz k. przez III i IV