4.55. Funkcja f określona jest wzorem f(x)= a) Oblicz wartość funkcji dla argumentu -9. b) Oblicz miejsca zerowe funkcji f. x-10, jeśli x in(- infty,-3) 2x+1, jeśli xe(-3,+0) a Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. d) Naszkicuj wykres funkcji f.

4.55. Funkcja f określona jest wzorem f(x)= a) Oblicz wartość funkcji dla argumentu -9. b) Oblicz miejsca zerowe funkcji f. x-10, jeśli x in(- infty,-3) 2x+1, jeśli xe(-3,+0) a Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. d) Naszkicuj wykres funkcji f.