4.57. Funkcje liniowe f(x) = – 0, 75x + 6orazg * (x) = (2a + 3) * x + 4(a – 1) mają wspólne miejsce zerowe. a) Oblicz a. b) Dla wyznaczonej wartości a podaj wzór funkcji g.

4.57. Funkcje liniowe f(x) = – 0, 75x + 6orazg * (x) = (2a + 3) * x + 4(a – 1) mają wspólne miejsce zerowe. a) Oblicz a. b) Dla wyznaczonej wartości a podaj wzór funkcji g.