4.59. Na rysunku poniżej, we wspólnym układzie współrzędnych przedstawione są wykresy dwóch funkcji liniowych fig. y = g(x) 3 -2 y = f(x) 1-10-9 3 -1 9 10 11 Na podstawie rysunku: a) Podaj zbiór argumentów, dla których obie funkcje przyjmują jednocześnie war tości ujemne. b) Odczytaj zbiór wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji większe od wartości funkcji g. c) Podaj, która z tych funkcji jest rosnąca, a która malejąca. d) Wyznacz wzory funkcji fig.

4.59. Na rysunku poniżej, we wspólnym układzie współrzędnych przedstawione są wykresy dwóch funkcji liniowych fig. y = g(x) 3 -2 y = f(x) 1-10-9 3 -1 9 10 11 Na podstawie rysunku: a) Podaj zbiór argumentów, dla których obie funkcje przyjmują jednocześnie war tości ujemne. b) Odczytaj zbiór wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji większe od wartości funkcji g. c) Podaj, która z tych funkcji jest rosnąca, a która malejąca. d) Wyznacz wzory funkcji fig.