4.61. Dane są dwie funkcje liniowe: f(x) = – 2x + 5 oraz g(x) = x – 4 . a) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia się wykresów obu funkcji. b) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe niż funk cja g. c) Oblicz, dla jakich argumentów obie funkcje przyjmują jednocześnie wartości ujemne. d) Naszkicuj wykresy obu funkcji we wspólnym układzie współrzędnych i sprawdź na rysunku poprawność swoich obliczeń.

4.61. Dane są dwie funkcje liniowe: f(x) = – 2x + 5 oraz g(x) = x – 4 . a) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia się wykresów obu funkcji. b) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe niż funk cja g. c) Oblicz, dla jakich argumentów obie funkcje przyjmują jednocześnie wartości ujemne. d) Naszkicuj wykresy obu funkcji we wspólnym układzie współrzędnych i sprawdź na rysunku poprawność swoich obliczeń.