4.62. Dane są dwie funkcje liniowe: f(x) = – 3x + 4orazg * (x) = – x – 2 . a) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości mniejsze niż funk cja g. b) Wyznacz zbiór argumentów, dla których obie funkcje przyjmują wartości róż znaków. nych f są nie o Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy obu funkcji i sprawdź po prawność swoich obliczeń.

4.62. Dane są dwie funkcje liniowe: f(x) = – 3x + 4orazg * (x) = – x – 2 . a) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości mniejsze niż funk cja g. b) Wyznacz zbiór argumentów, dla których obie funkcje przyjmują wartości róż znaków. nych f są nie

o Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy obu funkcji i sprawdź po prawność swoich obliczeń.