4.65. Dana jest funkcja liniowa f(x) = – 3x + 6 . a) Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do osi OX i przecina oś OY w tym samym punkcie, co wykres funkcji f. b) Wyznacz wzór funkcji liniowej h, której miejscem zerowym jest liczba – 3 , a jej wykres jest równoległy do wykresu funkcji f. c) Naszkicuj w układzie współrzędnych czworokąt, ograniczony wykresami funkcji to czworokąt? f. g, hi osią OX. Jaki f(x)= x 2 -3.

4.65. Dana jest funkcja liniowa f(x) = – 3x + 6 . a) Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do osi OX i przecina oś OY w tym samym punkcie, co wykres funkcji f. b) Wyznacz wzór funkcji liniowej h, której miejscem zerowym jest liczba – 3 , a jej wykres jest równoległy do wykresu funkcji f. c) Naszkicuj w układzie współrzędnych czworokąt, ograniczony wykresami funkcji to czworokąt? f. g, hi osią OX. Jaki f(x)= x 2 -3.