4.66. Dana jest funkcja liniowa f(x) =-3. a) Wyznacz wzór funkcji g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt P(1,2). b) Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych. c) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne i jednocześ nie funkcja g przyjmuje wartości dodatnie.

 4.66. Dana jest funkcja liniowa f(x) =-3. a) Wyznacz wzór funkcji g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt P(1,2). b) Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych. c) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne i jednocześ nie funkcja g przyjmuje wartości dodatnie.