4.67. Wykresy funkcji liniowych: f(x) = 6 , g(x) = – 2x + 8 oraz h(x) = (m – 1) * x + 3 przecinają się w jednym punkcie. a) Podaj współrzędne tego punktu. b) Oblicz m. Porównaj liczby: f(2), g(2) * i * h * (2) .

4.67. Wykresy funkcji liniowych: f(x) = 6 , g(x) = – 2x + 8 oraz h(x) = (m – 1) * x + 3 przecinają się w jednym punkcie. a) Podaj współrzędne tego punktu. b) Oblicz m. Porównaj liczby: f(2), g(2) * i * h * (2) .