4.72. Dany jest wzór funkcji liniowej g(x) = 5x + b-2 4 gdzie b jest parametrem. oblicz argument, dla którego funkcja g przyjmuje wartość 9. b) Wyznacz wszystkie wartości b, dla których wartość funkcji g dla argumentu a) Dla b=-2 jest mniejsza od 3. 1 2k +1

4.72. Dany jest wzór funkcji liniowej g(x) = 5x + b-2 4 gdzie b jest parametrem. oblicz argument, dla którego funkcja g przyjmuje wartość 9. b) Wyznacz wszystkie wartości b, dla których wartość funkcji g dla argumentu a) Dla b=-2 jest mniejsza od 3. 1 2k +1