4.75. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których funkcja liniowa f(x) = (m – 2)x – 3+ m jest rosnąca i jednocześnie wykres tej funkcji przecina oś OY poniżej punktu P(0,7).

 4.75. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których funkcja liniowa f(x) = (m – 2)x – 3+ m jest rosnąca i jednocześnie wykres tej funkcji przecina oś OY poniżej punktu P(0,7).