4.77 Dana jest funkcja liniowa f(x) =-5x + 25. s^ prime ^ 8 * LZ^ prime a) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu równego b) wyznacz liczby naturalne, które spełniają nierówność f(2k) 21-k. Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych

4.77 Dana jest funkcja liniowa f(x) =-5x + 25. s^ prime ^ 8 * LZ^ prime a) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu równego b) wyznacz liczby naturalne, które spełniają nierówność f(2k) 21-k. Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych