4.80. Kolarz przejechał drogę mającą długość 180 km ze stałą prędkością 45 km/h. Napisz wzór funkcji określający odległość kolarza od mety (km) w zależności od cza su jazdy (h). Naszkicuj wykres tej funkcji.

4.80. Kolarz przejechał drogę mającą długość 180 km ze stałą prędkością 45 km/h. Napisz wzór funkcji określający odległość kolarza od mety (km) w zależności od cza su jazdy (h). Naszkicuj wykres tej funkcji.