4.81. Na rysunku obok jest przedstawiony wykres ilustrujący proces wyciekania wody z pojemnika. a) lle litrów wody było początkowo w pojemniku? b) lle litrów wody znajdowało się w pojemniku po 4 minutach? C) Po jakim czasie w pojemniku było 10 litrów wody? d) Napisz wzór funkcji, określający zależność licz by litrów wody w pojemniku od czasu wycieka nia wody. 40 35 30 25 20 15 10 5 angle L^ * 0 i 2 3 4 6. t (min)

4.81. Na rysunku obok jest przedstawiony wykres ilustrujący proces wyciekania wody z pojemnika. a) lle litrów wody było początkowo w pojemniku? b) lle litrów wody znajdowało się w pojemniku po 4 minutach? C) Po jakim czasie w pojemniku było 10 litrów wody? d) Napisz wzór funkcji, określający zależność licz by litrów wody w pojemniku od czasu wycieka nia wody. 40 35 30 25 20 15 10 5 angle L^ * 0 i 2 3 4 6. t (min)