4.82. W zbiorniku znajdowało się 240 litrów wody. Po odkręceniu kurka odpływo wego woda wypływała ze zbiornika ze stałą prędkością 20 litrów na minutę. a) le trwało całkowite opróżnienie zbiornika? b) Napisz wzór czasu, jaki upłynął od odkręcenia kurka odpływowego. funkcji V, określający zależność liczby litrów wody w zbiorniku od c) Naszkicuj wykres funkcji V. Na ry zbiorniku o pojemności 260 litrów znajdowało się 10 litrów wody. sunku poniżej jest przedstawiony fragment wykresu ilustrującego proces napełnia nia wodą tego zbiornika po odkręceniu kranu napływowego.

4.82. W zbiorniku znajdowało się 240 litrów wody. Po odkręceniu kurka odpływo wego woda wypływała ze zbiornika ze stałą prędkością 20 litrów na minutę. a) le trwało całkowite opróżnienie zbiornika?

b) Napisz wzór czasu, jaki upłynął od odkręcenia kurka odpływowego. funkcji V, określający zależność liczby litrów wody w zbiorniku od c) Naszkicuj wykres funkcji V. Na ry zbiorniku o pojemności 260 litrów znajdowało się 10 litrów wody. sunku poniżej jest przedstawiony fragment wykresu ilustrującego proces napełnia nia wodą tego zbiornika po odkręceniu kranu napływowego.